Aan- en afmelding van peuters

Aanmelding
Aanmelding dient te geschieden bij de peutergroep d.m.v. het aanmeldingsformulier dat daar te verkrijgen is. De aanmelding van de peuters kan het hele jaar door plaatsvinden. Na aanmelding krijgt u een ontvangstbevestiging per mail. Twee weken voor de komst van uw kind op de peutergroep ontvangt u een uitnodiging per post.
De minimumleeftijd voor toelating van uw kind is drie jaar m.u.v. medische indicatie. De minimumleeftijd is dan 2 ½ jaar.

Plaatsing
We streven er naar om uw kind te plaatsen wanneer het drie jaar is geworden. Een schriftelijke medische of pedagogische indicatie kan een reden zijn dat de peuter met voorrang geplaatst wordt.

Zodra uw peuter drie jaar is, kan hij/zij (bij voldoende plaatsingsruimte) twee dagdelen per week de peuterspeelzaal bezoeken.

Bekostiging
Voor het bezoeken van de peuterspeelzaal wordt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage gevraagd. Hiervoor ontvangt u een factuur van ‘Spelenderwijs’. Over de werkwijze met betrekking tot de ouderbijdrage ontvangt u bij het aanmeldingsformulier een brief met uitleg en informatie.

Bij vertrek
De opzegtermijn bedraagt een volle kalendermaand. Indien een kind bijvoorbeeld halverwege de maand vertrekt dient toch het volledige maandelijkse contributiebedrag te worden betaald.
Als uw kind de peutergroep gaat verlaten, dient u dit, liefst één maand van tevoren, aan de leidster te melden. Peuters verlaten de peutergroep wanneer ze naar de basisschool mogen.

In alle uitzonderingssituaties ten aanzien van plaatsing en afmelding van peuters beslist het bestuur na overleg met de coördinatrice.

630