Huisregels

Brengen en halen
U kunt uw peuter ’s morgens brengen tussen 8.40 - 8.50 uur en weer halen tussen 11.35 - 11.45 uur. ’s Middags kunt u uw peuter brengen tussen 13.10 - 13.20 uur en weer halen tussen 15.15 - 15.25 uur. Wilt u vooral duidelijk afscheid van uw peuter nemen en bij het ophalen de leidster duidelijk laten weten dat uw peuter weer meegaat. Wanneer iemand anders uw kind afhaalt, wilt u dit dan van tevoren aan de leidster laten weten en vertel het uw kind bij het afscheid.

Extra aandachtspunt: bij de peutergroep aan de kant van de sporthal hangt een bord waarop staat dat u daar niet mag parkeren op werkdagen tussen 08.00-16.00 uur. Wilt u er rekening mee houden dat u hier uw auto niet parkeert? Auto's mogen geparkeert worden op de eerste twee parkeerplaatsen bij de school.

Afwezigheid
Wilt u bij ziekte of afwezigheid van uw kind hem/haar tijdig (’s morgens tussen 8.30 en 8.45 uur en ’s middags tussen 13.00 en 13.15 uur) afmelden bij de peutergroep of leidster. Dit kan telefonisch of per mail. Als uw kind om andere redenen dan ziekte de groep gedurende langere tijd niet kan bezoeken, wilt u dit dan ook melden.

Ziekte in het gezin
Indien er een besmettelijke ziekte in het gezin heerst, dient de leidster z.s.m. op de hoogte te worden gebracht. Besmettelijke ziekten op de peutergroep worden altijd vermeld op het mededelingenbord. Een ziek en koortsig kind hoort thuis.

Belangrijke berichten vanuit het gezin
Als er ingrijpende veranderingen in de gezinssituatie zijn, bv. verhuizing, ziekenhuisopname van gezins- of familieleden, wilt u dit dan aan de leidster melden. Zij kan daar dan rekening mee houden in de opvang en de begeleiding van uw kind.

Zindelijkheid
Wilt u de leidster doorgeven wanneer uw peuter zindelijk begint te worden? Als uw peuter nog niet zindelijk is en verschoond moet worden, wilt u dan een verschoning meegeven. Ook vragen wij u de peuters, die beginnend zindelijk zijn, een extra verschoning mee te geven.

Wat neemt de peuter mee
Iedere peuter brengt ‘s morgens een eigen beker drinken en fruit/koekjes mee. Wilt u er voor zorgen dat de beker niet te vol is en dat er niet teveel koekjes meegegeven worden. Liever geen chocoladekoekjes (i.v.m. vieze vingers)

Wilt u tassen, jassen, bekers en deksels voorzien van de naam van uw kind. Wilt u ook zorgen voor een lusje aan de jas en voor een koord aan de handschoenen door de mouwen van de jas.

Het eten en drinken mag op het vierkantje neergezet worden wat op de serveerwagen ligt. Het plaatje wat op het vierkantje staat is ook het plaatje voor uw kind op de kapstok voor de tas en jas.

Werken
Twee keer per maand wordt er op de peutergroep een werkje gemaakt. De peuter mag hieraan meedoen maar het hoeft niet. Een kind wordt niet gedwongen om mee te doen. Door toe te kijken en te zien dat andere kinderen plezier aan de activiteit beleven komt het meedoen vanzelf!

Kleurplaat
Op de peutergroep is er de mogelijkheid om voor de verjaardag van papa en mama een kleurplaat te maken. Let op: voor opa's, oma's en andere feestelijke gelegenheden maken de kinderen dus geen kleurplaat!
Graag ruim van tevoren (2 weken) een briefje geven aan de leidster. Zodoende heeft uw kind nog rustig de tijd om de kleurplaat te maken.

Afscheid
Op de peutergroep willen we aan het afscheid van de peuters aandacht schenken door middel van het zingen van een liedje e.d. Als u of uw peuter dat wil, mag er getrakteerd worden (dit is geheel vrij.) Wilt u dit ruim van tevoren aan de leidster doorgeven? Ideeën voor een traktatie bv. stukjes kaas, worst, of rozijntjes; bij voorkeur geen snoep. Vindt u het leuk om bij het afscheid te zijn van uw kind, dan is dat voor de morgen om 11.20 uur en voor de middag om 15.05 uur. Wanneer u er niet bij aanwezig bent, wilt u de eventuele traktatie dan aan het begin van de ‘afscheidsmorgen/middag’ aan de leidster geven.

626