Communicatie met ouders

De communicatie met de ouders verloopt op de volgende manieren:

 • Informatieboekje. Deze vindt u in zijn geheel op de website. Hierin kunnen ouders informatie vinden over de doelstellingen en uitgangspunten, organisatie en het reilen en zeilen van de peutergroep.
   
 • Website. Elke maand staat er op de website vermeld welke psalm en liederen uw kind leert, de bijbelverhalen die verteld worden, met welk thema er gewerkt wordt etc.
   
 • Informatiebriefjes. Belangrijke mededelingen krijgt u te weten door middel van briefjes (en/of per mail). Deze worden uitgedeeld.
   
 • We geven alle ouders, d.m.v. een taalactiviteit bij de nieuwsbrief, tips over hoe ze thuis bezig kunnen zijn met de taalontwikkeling van hun kind. Uit onderzoek is gebleken dat het effect van taalstimulering groter is als ouders bij het programma worden betrokken.
   
 • Ouders kunnen uitgenodigd worden voor een (voortgangs-)gesprek door de leidster en/of logopediste.  Ook kunnen ouders zelf altijd een gesprek aanvragen met de leidsters etc.
   
 • Wanneer u vragen heeft over het functioneren van uw peuter of als u bepaalde zorgen met ons wilt delen,
  mag u altijd een gesprekje aanvragen bij de mentor van uw kind
  .

 • We willen u erop attenderen dat u te allen tijde op verzoek inzage kunt krijgen in de verschillende beleidsplannen, klachtenprocedure, etc. van de peuterspeelzaal. U kunt de leidster hierom vragen.
   

 • Inbreng van uw zijde ten aanzien van het pedagogisch handelen binnen de peutergroep wordt ten allen tijde gewaardeerd. We staan open voor uw inbreng en nemen deze graag ter overweging mee.

629