Communicatie met ouders

De communicatie met de ouders verloopt op de volgende manieren:

  • Informatieboekje. Deze vindt u in zijn geheel op de website. Hierin kunnen ouders informatie vinden over de doelstellingen en uitgangspunten, organisatie en het reilen en zeilen van de peuterspeelzaal.
  • Nieuwsbrief. Aan het begin van de maand verschijnt de nieuwsbrief op de website. Deze vindt u onder de groep waarin uw kind zit.
  • Informatiebriefjes. Belangrijke mededelingen krijgt u te weten door middel van briefjes. Deze worden uitgedeeld.
  • Ouders kunnen uitgenodigd worden voor een (voortgangs-)gesprek door de leidster en/of logopediste.  En kunnen ook zelf altijd een gesprek aanvragen met de leidsters etc.
629