Communicatie met ouders

De communicatie met de ouders verloopt op de volgende manieren:

  • Informatieboekje. Deze vindt u in zijn geheel op de website. Hierin kunnen ouders informatie vinden over de doelstellingen en uitgangspunten, organisatie en het reilen en zeilen van de peutergroep.
  • Website. Elke maand staat er op de website vermeld welke psalm en liederen uw kind leert, de bijbelverhalen die verteld worden, met welk thema er gewerkt wordt etc.
  • Informatiebriefjes. Belangrijke mededelingen krijgt u te weten door middel van briefjes. Deze worden uitgedeeld.
  • Ouders kunnen uitgenodigd worden voor een (voortgangs-)gesprek door de leidster en/of logopediste.  Ook kunnen ouders zelf altijd een gesprek aanvragen met de leidsters etc.
629