Logopedie

Binnen de peutergroep is logopedie aanwezig. De logopediste (Thirza Hazeleger) is wekelijks in alle groepen aanwezig.

De logopediste houden de spraak- en taalontwikkeling van uw kind in de gaten door middel van observaties in de groep. Wanneer dit nodig mocht zijn, kan uw kind uit de groep gehaald worden voor een één op één observatie of een kort onderzoek. De logopediste kan op die manier een beter beeld krijgen van de ontwikkeling van uw kind. Mocht naar aanleiding hiervan logopedische behandeling nodig zijn dan neemt de logopediste van de peuterspeelzaal contact met u op om uitleg te geven en met u te overleggen. De behandeling zal plaatsvinden in de logopediepraktijk.

Ook ondersteund de logopediste de leidsters bij het aanbieden van taal en taalactiviteiten aan de peuters.

Daarnaast zal juf Thirza ouder(s)/verzorge(r)s tips en adviezen geven, zodat u thuis de spraak- en taalontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk kunt stimuleren en begeleiden. U kunt hierbij denken aan informatie en tips over voorlezen, het afleren van duim-, speen- of vingerzuigen, of het stimuleren van het praten.

Mocht u vragen hebben over de spraak- en taalontwikkeling van uw kind dan kunt u altijd contact opnemen. U kunt haar bereiken via het telefoonnummer van de peutergroep, op de dagdelen dat zij werkt (zie hiervoor 'organisatie' en dan 'logopedisten').

628