Logopedie

Binnen de peutergroep is logopedie aanwezig. De logopedisten zijn wekelijks in alle groepen een half uur aanwezig. Op maandag en dinsdagmorgen is Thirza Hazeleger er voor de groepen A, B, C en F, op dinsdagmiddag is Christa Vroegindeweij in de groepen D en E.

De logopedisten houden de spraak- en taalontwikkeling van uw kind in de gaten door middel van observaties in de groep. Wanneer dit nodig mocht zijn, kan uw kind uit de groep gehaald worden voor een één op één observatie of een kort onderzoek. De logopediste kan op die manier een beter beeld krijgen van de ontwikkeling van uw kind. Mocht naar aanleiding hiervan logopedische behandeling nodig zijn dan neemt de logopediste van de peuterspeelzaal contact met u op om uitleg te geven en met u te overleggen. De behandeling zal plaatsvinden in de logopediepraktijk.

Ook ondersteunen de logopedisten de leidsters bij het aanbieden van taal en taalactiviteiten aan de peuters.

Daarnaast zullen de logopedisten ouder(s)/verzorge(r)s tips en adviezen geven, zodat u thuis de spraak- en taalontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk kunt stimuleren en begeleiden. U kunt hierbij denken aan informatie en tips over voorlezen, het afleren van duim-, speen- of vingerzuigen, of het stimuleren van het praten.

Mocht u vragen hebben over de spraak- en taalontwikkeling van uw kind dan kunt u altijd contact opnemen met de logopediste die in de groep van uw peuter komt. U kunt haar bereiken via het telefoonnummer van de peutergroep, op de dagdelen dat zij werkt (zie hiervoor 'organisatie' en dan 'logopedisten').

628