Oudermorgen - 21-11-2019

8.40 - 8.50 uur:       inloop (u wordt verwacht in het speellokaal van de Willem de Zwijgerschool)
8.50 - 10.00 uur:     voorlichting door iemand van de bibilotheek
10.00 - 10.15 uur:   koffie, daarna kunt u naar de groep van uw kind gaan
10.15 - 10.30 uur:   iemand van de bibliotheek leest een boek voor in de groep
10.30 uur:               knutselwerkje maken/spelen
11.30 uur:               afsluiting van de morgen

We hopen op een fijne oudermorgen met elkaar!

773