Nieuwe bekostiging

Beste ouder(s),

Per D.V. 1 april 2022 gaat de financiering van de peutergroepen veranderen. Dit alles om de kwaliteit en toekomst van de peutergroepen te kunnen waarborgen. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • een deel van de ouders gaat gebruik maken van de kinderopvangtoeslag en
  • alle ouders gaan (per saldo) een inkomensafhankelijke ouderbijdrage betalen.

 

Ouders met recht op kinderopvangtoeslag

U heeft recht op kinderopvangtoeslag als

  • u als alleenstaande ouder werkt/studeert, bezig bent met een traject naar werk of een inburgeringscursus volgt of
  • u beide als ouders werkt/studeert, bezig bent met ene traject naar werk of een inburgeringscursus volgt.

De kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd bij de belastingdienst via www.belastingdienst.nl/toeslagen.

 

De ouders met kinderopvangtoeslag gaan vanaf 1 april de volledige maandelijkse factuur (aantal uren per maand x € 8,50) aan ons betalen, maar ontvangen hierover (vooraf) de kinderopvangtoeslag op eigen rekening. Afhankelijk van uw gezinsinkomen dekt de kinderopvangtoeslag 96% (laagste inkomens) tot 33% (hoogste inkomens) van deze factuur. Het bedrag dat u zelf moet betalen is vergelijkbaar met de kosten zoals verderop in deze brief in de tabel is vermeld voor ouders zonder kinderopvangtoeslag, de kinderopvangtoeslag kent alleen meer inkomenscategorieën.

 

Ouders van doelgroeppeuters

Als uw peuter is geïndiceerd door het consultatiebureau voor extra uren per week (16 uren), dan dient u de kinderopvangtoeslag aan te vragen voor 8 uur per week. De gemeente betaalt de overige 8 uur per week voor u.

 

Via deze link komt u op de pagina van de belastingdienst met nader informatie over het aanvragen van kinderopvangtoeslag:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/kinderopvangtoeslag/content/hoe-moet-ik-kinderopvangtoeslag-aanvragen

 

Omdat het enige tijd duurt voordat u, na de aanvraag, de kinderopvangtoeslag ook daadwerkelijk ontvangt, willen we u vragen om dit zo spoedig mogelijk te doen.

 

Ouders zonder recht op kinderopvangtoeslag

Ouders die geen recht hebben op de kinderopvangtoeslag, gaan vanaf april 2022 maandelijks een inkomensafhankelijke ouderbijdrage ons betalen. Voor een deel van u wordt deze bijdrage lager dan u gewend bent, voor anderen hoger. Dit komt omdat de bijdragen worden gelijkgetrokken met de bijdrage van ouders met kinderopvangtoeslag.

 

Ouders zonder kinderopvangtoeslag dienen voor beide ouders (of de alleenstaande ouder) een Inkomensverklaring bij de belastingdienst aan te vragen (via https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/werk-en-inkomen/content/hoe-kom-ik-aan-een-inkomensverklaring of via de belastingtelefoon 0900-0543). Aan de hand van deze verklaring(en) wordt uw gezinsinkomen en daarmee de hoogte van de ouderbijdrage bepaald. De ouderbijdragen voor 2022 zijn per maand:

 

gezinsinkomen

2 dagdelen per week

(5,33 uren)

doelgroeppeuters
8 uur per week

€ 0

€ 20.584

€ 6

€ 9

€ 20.585

€ 31.648

€ 8

€ 11

€ 31.649

€ 43.550

€ 16

€ 25

€ 43.551

€ 59.235

€ 26

€ 38

€ 59.236

€ 85.146

€ 44

€ 67

€ 85.147

€ 117.989

€ 75

€ 113

€ 117.990

en hoger

€ 100

€ 150

 

Net als bij de ouders met kinderopvangtoeslag, betalen de ouders van doelgroeppeuters een bijdrage over 8 uur per week. De overige uren worden door de gemeente betaald.

 

Wij verzoeken u om de Inkomensverklaring(en) aan te vragen en na ontvangst op te sturen naar inkomstenverklaring@spelenderwijsstaphorst.nl , zodat wij uw contract op kunnen maken.

 

De informatie die u nodig heeft bij de aanvraag is:

  • 17,77 uren per maand (voor een reguliere plaatsing van twee dagdelen per week) of
  • 26,7 uren per maand (voor doelgroeppeuters bij een plaatsing voor 16 uur per week)
  • uurtarief is € 8,50
  • ons LRK-nummer is 188645640
  • uw DigiD

 

 

Vragen

Wij hopen dat de inhoud van deze brief duidelijk is voor u. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u altijd per mail of telefonisch contact met ons opnemen.

In verband met de familieomstandigheden van dhr. J.H. Koppelman kunt u contact opnemen met dhr. J. Kuijers (directeur Koning Willem-Alexanderschool) als er vragen zijn naar aanleiding van de brief.

Dit kan telefonisch op 0522-461616 (school) of 06-52336934 (mobiel) of per mail j.kuijers@kwastaphorst.nl

 

Alles D.V.

We danken u alvast hartelijk voor uw medewerking!

 

Met vriendelijke groet,

Directie en medewerkers van ‘Spelenderwijs’

1972