Brief december KOT

Staphorst, 19-12-2022

 

Beste ouder(s),

Vanaf april 2022 is de financiering van de peuterspeelzaal gewijzigd. Er wordt nu een inkomensafhankelijke ouderbijdrage gevraagd. Hiervoor kunt u tegemoetkoming aanvragen bij de Belastingdienst in de vorm van Kinderopvangtoeslag.

In de brief bij het aanmeldingsformulier is dit uitgelegd. Daarin werd aangegeven dat u 17,77 uren per maand kon doorgeven aan de Belastingdienst voor een reguliere plaatsing van twee dagdelen per week. Deze informatie hadden we ontvangen van de Gemeente.

Nu blijkt in een aantal gevallen dat het om een hoger aantal uren gaat. Dit komt door het verschil in facturatie door de peuterspeelzaal en de uitbetaling van de Belastingdienst. De peuterspeelzaal factureert maximaal 10 maanden per jaar. De Belastingdienst betaalt de Kinderopvangtoeslag uit in 12 maanden per jaar.

Hierdoor kan de indruk zijn ontstaan dat de nieuwe regels van de ouderbijdrage zorgen voor een (veel) hogere ouderbijdrage per maand. Uw ouderbijdrage wordt verplicht uitgewisseld met de Belastingdienst. Mocht uit de vergelijking blijken dat u te weinig Kinderopvangtoeslag hebt ontvangen doordat er te weinig uren zijn doorgegeven, dan ontvangt u na de afsluiting van belastingjaar 2022 automatisch een extra uitbetaling van de Belastingdienst.

Houd wel rekening met de inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Hoe hoger uw gezinsinkomen, hoe hoger de ouderbijdrage.

Mochten er nog vragen zijn, laat het gerust weten!

Met vriendelijke groet,

Het team.

2207